Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) w imieniu Meadow Group Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie 02-963, ul. Vogla 2, KRS 00000462661uprzejmie informujemy, iż:
1) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji usług z zakresu działań marketingowo-sprzedażowych na Pani / Pana rzecz;
2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Meadow Group Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie 02-963, ul. Vogla 2, KRS 00000462661;
3) inspektorem ochrony danych w Meadow Group Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie 02-963, ul. Vogla 2, KRS 00000462661 jest Pan/Pani Anna Laskowska, ;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kontaktu w celu przedstawienia/przesłania oferty handlowej Meadow Group Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie 02-963, ul. Vogla 2, KRS 00000462661, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Meadow Group Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie 02-963, ul. Vogla 2, KRS 00000462661
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak jest warunkiem przedstawienia/przesłania oferty handlowej przez Meadow Group Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Warszawie.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.